Titel des Klosterprojektsdeutsch  |  dansk         

Start

Aktuelt

Oversigt

Klosterregister

Klosterbog


Bibliografi

Glossar

Links


Sponsorer

Kolofon


Her finder De et katalog over klostre og klosterlignende institutioner i undersøgelsesområdet samt en fortegnelse over de i dette repræsenterede ordener. En fortegnelse over de enkelte bygningers bevaringstilstand afslutter oversigten.

Det følgende kort viser placeringen af de enkelte institutioner på de daværende hertugdømmers og hansestæders område (bispedømmernes grænser gengiver situationen omkring 1400). Ønsker De oplysninger om de enkelte institutioner, bedes De klikke på det ønskede stednavn.


Fortegnelse over de repræsenterede ordener (som pdf)

Fortegnelse over de enkelte institutioner (som pdf)

Fortegnelse over de enkelte klostres bevaringstilstand (som pdf - på tysk)
Bistümer in den Herzogtümern um 1400