Titel des Klosterprojektsdeutsch  |  dansk         

Start

Aktuelt

Oversigt

Klosterregister

Klosterbog


Bibliografi

Glossar

Links


Sponsorer

Kolofon
                  
 Klosterregister
____________________


Dokumentation af de enkelte klostres
og klosterlignende institutioners historiePå dette sted finder De registre med oplysninger vedrørende hvert enkelt kloster. De enkelte registre bringer videregående information angående kilder, bygningernes bevaringstilstand, bevarede inventargenstande, kort, personer og litteratur.

Registrenes opbygning er her beskrevet nærmere.
 

Register over de enkelte institutioner

KlostreAhrensbök St. Maria

Karteusere
Bordesholm St. Maria

Augustiner-Korherrer
Cismar St. Maria, St. Johannes

Benediktinere
Flensburg St Katharina

Franciskanere
Guldholm

Cisterciensere
Haderslev

Dominikanere
Hamburg St. Maria Magdalena

Franciskanere
Hamburg St. Johannis

Dominikanere
Hamburg-Harvestehude St. Maria

Cisterciensernonner
Hemmingstedt St. Maria

Benediktinernonner
Husum

Franciskanere
Itzehoe St. Maria

Cisterciensernonner
Kiel St. Maria

Franciskanere
Kuddewörde

Wilhelmiter
Lübeck St. Johannis

Benediktinere-Doppeltkloster
Cisterciensernonner
Lübeck St. Katharinen

Franciskanere
Lübeck St. Maria Magdalena

Dominikanere
Lübeck St. Michael

Schwestern vom
gemeinsamen Leben
(Søstre i det fælles liv)
Lübeck St. Annen

Augustinernonner
Lunden

Franciskanere
Løgumkloster St. Maria

Cisterciensere
Marienwohlde

Birgittinere
Meldorf St. Maria

Dominikanere
Mohrkirchen

Antoniter
Neumünster nova monasterium

Augustiner-Korherrer
Neumünster

Schwestern vom
gemeinsamen Leben
(Søstre i det fælles liv)
Neustadt St. Anna

Schwestern vom
gemeinsamen Leben
(Søstre i det fælles liv)
Plön St. Maria

Schwestern vom
gemeinsamen Leben
(Søstre i det fælles liv)
Preetz campus beatae mariae

Benediktinernonner
Ratzeburg St. Maria, St. Johannes Ev.

Præmonstratensere
Reinbek St. Maria Magdalena

Cisterciensernonner
Reinfeld St. Maria

Cisterciensere
Rudekloster

Cisterciensere
Schleswig St. Michael

Benediktinere
Schleswig St. Johannis

Benediktinernonner
Schleswig St. Paul

Franciskanere
Schleswig St. Maria Magdalena

Dominikanere
Seem

Benediktinere-Doppeltkloster
Segeberg St. Maria, St. Johannes Ev.

Augustiner-Korherrer
Tønder St. Maria

Franciskanere
Uetersen St. Maria

CisterciensernonnerDomkapitelDomkapitel for stiftet Hamburg

Kanniker
Domkapitel for stiftet Lübeck

Kanniker
Domkapitel for stiftet Oldenburg

Kanniker
Domkapitel for stiftet Ratzeburg

Kanniker
Domkapitel for sitftet Slesvig

KannikerKannikesamfundAlt-Lübeck

Sekulære kanniker
Hamburg-Süllberg • Jakob d.Ä. (?) Secundus thebaischer Märtyrer

Sekulære kanniker
Ratzeburg St. Georg

Sekulære kannikerKollegiatkapitlerEutin St. Michael

Sekulære kanniker
Haderslev St. Maria

Sekulære kanniker